ஜூன் 13, 2012

காதல் - இந்த உலகத்தின் சாபம் (கஸல்)


உன் அழகில்
என் உடல் 
சிலிர்த்துக்கொண்டு
காதல் கொண்டுவிட்டது

நான்
உன்னைக் காணும்
ஒவ்வொரு முறையும்
காதல்
இந்த உலகத்தின்
சாபம் என்றுதான்
நினைத்துக்கொள்கிறேன்

காதல் என்பது
இறைவனால் சபிக்கப்பட்ட
எல்லோருக்குமான சாபம்
சிலருக்குப் பலிக்கிறது
சிலருக்குப் பலிக்காமல்போகிறது

1 கருத்து: