செப்டம்பர் 17, 2012

மீண்டும் புது வலி - கஸல்


சந்திப்பின் ஆவலிலும்
துக்கமே மேலிடுகிறது!

இதயம் முழுவதும்
மீண்டும்
புது வலி

நேற்று
என்ன புண்ணியம் செய்தேன்
இன்று அப்படி என்ன
பாவம் செய்தேன்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக