செப்டம்பர் 16, 2012

கூடங்குளம் - ம. ரமேஷ் சென்ரியு


கூடங்குளம்
குளம் இல்லை
கடல்

கொஞ்சம் உயிர்
நிறைய பலன்
கூடங்குளம்

கூட்டம் கூட்டமாய்
கூடுகிறது கூடு களைக்க
கூடங்குளம்

கூடங்குளம்
கூடு களைந்தால்
சுள்ளி பொருக்க முடியாது

குயில்
கூடுகட்டிவிட்டது
கூடங்குளம்

கூடன் குயில்
ஒரு முட்டை பொறித்தது
ஆயிரம் குஞ்சுகள்

உயிர்களைவிட
தேவையாகிப்போனது
கூடங்குளம்

இடியும்
என்பதாலோ என்னவோ
இடிந்தகரை பெயர்

அக்கரை வெளிச்சத்துக்கு
இக்கரையாய்
இடிந்தகரை

கூடு பக்கத்தில்
இன்னொரு கூடு
பக்கத்து மாநிலத்துக்கு

எதுவும் தரமாட்டோம்
நீங்கள் தாருங்கள்
அணுமின்சாரம்

இடிந்தகரை இடிந்தாலென்ன
ரூமில்
ஏசி இயங்கவில்லை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக