செப்டம்பர் 13, 2012

எரித்து முடிக்கும் நெருப்பும்… - கஸல்


காதலின்
கட்டளைகளால்
உலகம் சுருங்கிப்போனது

இன்று, நமக்கு
காதலைவிடவும்
அதிகமாக வருகிறது
கோபம்

என்னை
எரித்து முடிக்கும் நெருப்பும்
என்னுள் இருந்த
உன் அன்பினைக் கண்டு
கொளுந்துவிட்டு எரியும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக