அக்டோபர் 12, 2012

மனத்தில் இன்னும் நிறைந்திருக்கிறது (கஸல்)


இதழ்
ரோஜா
கண்
முள்

மனத்தில்
இன்னும் நிறைந்திருக்கிறது
காதல்
தோல்வியில் முடிந்த பின்பும்
நிறைவேறும் என்ற ஆசை!

நினைவுகளை
வலிந்து
‘கொல்’லும்போது
மரணத்திருந்த நினைவுகள்
உயிர் பெறுகின்றன!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக