பிப்ரவரி 13, 2013

காதலர் தினம் – கஸல் -1
நாம்
நம்பிக்கையின்
வார்த்தைகளால்
திருமணம் செய்துகொண்டோம்
நமக்கு ஏன்
நரகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்ட தாலி கயிறு?

கொஞ்சி கொஞ்சிப் பேசிய
சின்ன சின்ன ஆசைகளையும்
நம்மால்
நிறைவேற்றிக்கொள்ள
முடியாமல் போனது

காதலர்களைப் பார்க்கும்போது
சிரிப்புதான் வருகிறது
நமக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக