மார்ச் 19, 2013

நின்று கொல்லும் தெய்வமே - சென்ரியூக்கள்


நின்று கொல்லும்
தெய்வமே காத்துக்கிடக்கிறது
இந்திய தூக்குத் தண்டனை

பறை ஒலி
ஆட்டங்காட்டுகிறது
பாடைமுன் குடிகார கும்பல்

என்றாவது ஒரு நாள்
விளையாடிவிட்டு போகிறது
வாழ்க்கையில் காதல்

தாய் தந்தை இலவசம்
தமிழக தேர்தல் வாக்குறுதி
கூட்டுக்குடும்ப திட்டம்

கத்தியில்லையென தேடும்
குழந்தை
கத்திக்கப்பல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக