மார்ச் 28, 2013

மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழ வில்லை - ஹைக்கூ


மூன்றாம் நாள்
உயிர்த்தெழ வில்லை
காவல் பொம்மை

குழந்தைபோல் பேசுகிறது
என்னவென்று புரியவில்லை
சோளக்கொல்லை பொம்மை

கண் வழி புகும்
ஈக்கள்; அமைதியாய்
காவல்பொம்மை

சிலுவையில் மரணம்
வணங்கத்தான் ஆட்களில்லை
கழியில் காவல் பொம்மை

வெயில் மழை
இலவச வீடு கிடைக்குமா?
காவல்பொம்மை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக