மார்ச் 03, 2013

நவீன பெண்ணியம் - சென்ரியூ


தான் மட்டும்தான்
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா?
மடமையின் கேள்வி

நானும் சம்பாதிக்கிறேன்
சமைக்க வா!
விவாகரத்தின் தொடக்கம்

ஒரு நாள் பறிமாறு
கஷ்டம் தெரியும்
நவீன பெண்ணியம்

ஆடை உடுத்துதல்
எங்கள் விருப்பம்
டூ பீசும் சுமையே!

எதுக்கு
மதிக்க வேண்டும்
புல் ஆன கணவன்

மதுவுக்கும் 
நாங்கள் அடிமை
ஆணுக்குச் சமம்!

புகைக்கும் மதுவுக்கும்
ஆடைக்கும் கட்டுப்பாடு
ஆணாதிக்கத்தின் வெளிப்பாடு!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக