மார்ச் 06, 2013

பின்னும் முன்னுமாக வாழ்க்கை (கஸல்)


புதைத்த பின்பும்
தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது
காதல் நினைவுகள்

உன்மேல்
உண்டான காதலையும்
அதனால் உண்டான
கவிதைகளை மட்டும் விட்டுவிட்டு
மரணம்
என்னை
அவ்வுலகுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது

நமக்கு மட்டும்
பின்னும் முன்னுமாக
வாழ்க்கை
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக