ஜூலை 13, 2013

காதலுக்கு அழகு - ம. ரமேஷ் கஸல்

அழகில்
இளமையையும்
வலியில்
முதுமையும்
தருபவள்தான் நீ

இரவில்
நீளும் 
உன் நினைவுகள்தான் 
காதலுக்கு அழகு

பேச்சும் சிரிப்பும் 
காதலர்களுக்கு அழகு
அதில் கண்ணீர்

காதலுக்கு அழகு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக