ஜூலை 05, 2013

எனக்கொரு முத்தம் தா! (கஸல்) - ம. ரமேஷ்

அழகின் இளமையும்
வலியின் முதுமையும்
தருபவள்தான் நீ

நீ
நினைவுளின் புகைப்படம்
காலமெல்லாம் அழகு

எந்தக் குழந்தையாவது
எனக்கொரு முத்தம்
தா என்று கேட்டிருக்கிறதா?
அது போலதான்
காதலியும் கேட்கமாட்டாள்4

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக