செப்டம்பர் 05, 2013

காதல் செத்தா என்ன?

எதுவானாலும் என்ன? சரி,
நாம் ஒன்று நினைக்க
தெய்வம் ஏன் வேறு நினைக்கனும்

தள்ளி நின்ற பேருந்துக்காக
ஓடும் பணிப் பெண்கள்
ரசிக்கும் கண்கள்

காமம்
கண்ணை மறைக்கும்
ஆங்காங்கே போஸ்டர்

அங்கொரு காதல்
இங்கொரு காதல்
காதல் செத்தா என்ன?

காமத்தீயை அணைக்கும்
ரம்பை மேனனை ஊர்வசிகள்…
நடிகைகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக