அக்டோபர் 24, 2013

கனவின் மணவறையில்...!

நீங்க மறுக்கும்
நினைவுகள்
கனவுகளாய்
பரிணமிக்கின்றன

கனவின்
மணவறையில்
என் பக்கத்தில் இருந்தும்
தாலி கட்ட
கைகள்
நீளவில்லை

நாம்
இணைந்திருக்கிறோம்
பிரிந்திருப்பதாகக்
கனவு வருகிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக