நவம்பர் 18, 2013

காமமா? காதலா? - சென்ரியூ

புன்னகை
பொங்குகிறது
உயர்ந்த பரிசுபொருள்

முகம் மூடி, இறுக்கி
அணைத்தபடி; பயணம்
காமமா? காதலா?

நடவுப் பெண்கள்
மரத்தில் குழந்தைகள்
நகரத்தில் வேளைக்காரி

பணத்தைத்
தின்னும் மந்தைகள்
அரசியல்வாதிகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக