ஜனவரி 07, 2014

செவ்வானம்

காடு எரிகிறது
தீப்பற்ற வில்லை
செவ்வானம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக