ஜனவரி 13, 2014

பல்லுக்குப் பல் - senryu

வருங்கால முதல்வரே
புன்னகையோடு ப்ளக்ஸ் போர்டு
First Birth Day!

பல்லுக்குப் பல்
அட நல்லா இருக்கே

ஊழலுக்கு ஊழல்

1 கருத்து: