மார்ச் 17, 2014

காதல் காயங்கள் (கஸல்)

கடவுளை  ஏன்
அடிக்கடி நொந்து கொள்கிறாய்
நம் காதலை
பிரித்துவைப்பதுதான்
அவருக்கு வேலையா?

திருமணம்
சொர்க்கத்தில்
நிச்சயிக்கப்பட்டது  என்றால்
காதல்
நரகத்தில்
நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குமோ?

என் காயங்களுக்கு
உன் நினைவுகள் மருந்திடும்
இருப்பினும்
குணமாகவில்லை என்பது
பிறிதொரு நாளில் வரும்
கண்ணீரில் தெரியும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக