மார்ச் 06, 2014

தேர்தல் - சென்ரியூகள்

தினந்தோறும்
கோட்டர், பிரியாணி
தேர்தல் அறிவிப்பு

ஏழை வீட்டிற்கு
வெள்ளையடிக்கப்பட்டது
தேர்தல் பிரச்சாரம்

வெற்றி பெற்று
தலைவர் நுழைகிறார்
தேர்தல் ஓட்டுக்கு

மதிப்பும் மரியாதையும்
மக்களுக்குக் கிடைக்கிறது
தேர்தல் களத்தில் அமைச்சர்கள்

என் இனம் என் மக்கள்
இப்பத்தான் தெரிகிறது
தேர்தல் நேரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக