ஏப்ரல் 10, 2014

கிராமக் குளியல் - ஹைக்கூ

உடம்பு தேய்த்துக் குளிக்கும்
கிராமத்துச் சிறார்கள்
குளக்கரையில் புற்றுமண்

1 கருத்து: