ஏப்ரல் 02, 2014

மக்கு காவல்பொம்மை - ஹைக்கூ

அறுவடையானபின்பும்
அதே கம்பீரத்தில்
மக்கு காவல்பொம்மை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக