ஏப்ரல் 16, 2014

துறத்தப்பட்டவள் - Tamil haiku

கட்டுப்பாடு என்னிடமிருந்தும்
இலையுதிர்த்த மரத்தில்
சிக்கிக்கொண்டது பட்டம்

துறத்தப்பட்டவள்
பறித்துக்கொண்டிருந்தாள்
முல்லைப் பூ

கடித்துவிடுமாவென
பயந்துகொண்டிருந்தேன்
கொஞ்சிக்கொள்ளும் விலங்குகள்

பாம்பைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல்
மழையை வரவேற்கிறது
இசைபாடும் தவளைகள்

தூக்கிக்கொண்டுபோய்விட
இருப்பிடம்தான் தெரியவில்லை
தானியம் சுமக்கும் எறும்புகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக