மே 11, 2014

காதலியின் எச்சில்!

பூக்களின்  எச்சில்
தேன்
காதலியின்  எச்சில்
முத்தம்
தேனைவிட
எச்சில் புனிதமானது!
நீ காரி உமிழ்ந்ததுகூட
நம் திருமணத்திற்கான
பன்னீர்த் தெளிப்புதான்!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக