மே 10, 2014

கண்ணாம்பொத்தி - ஹைக்கூ

கண்ணாம்பொத்தியாடும் சிறுவர்கள்
அங்கும் இங்கும் ஒளிந்தார்கள்
கூடவே மேகத்தினுள் நிலவும்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக