ஜூலை 01, 2014

மரணம் - ஹைக்கூ

பனித்துளியை இழந்ததற்காக
மரணிக்கிறது
கோடைகால புல் 

1 கருத்து: