ஜூலை 17, 2014

கடவுள்... அழுகை!

மாட்டியிருந்த படத்திலிருந்து
ஆசிர்வதித்துக்கொண்டிருந்தார் கடவுள்
சுவற்றில் முட்டிக்கொண்டு அழகை!
- கவியருவி ம.ரமேஷ் சென்ரியூ (கவிதை)

1 கருத்து: