செப்டம்பர் 22, 2014

பாட்டியின் தவிப்பு

மேளச் சத்தம்
தகவல் போய் சேரவில்லை
கொல்லையில் தவிக்கும் பாட்டி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக