அக்டோபர் 05, 2014

மனம்...

அசையும் செடிகள்
பாம்பு போகுமா!
காற்று அசைக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக