அக்டோபர் 13, 2014

நல்ல நேரம் - ஹைபுன்

காலையில்
நாள் காட்டியைப் பார்த்தேன்.
ராசி சரியில்லை.
தொலைக்காட்சியைப் பார்த்தேன்
ஒவ்வொன்றிலும்
மாற்றி மாற்றி சொன்னார்கள்.
வருத்தமாக வெளியே சென்றேன்.
நண்பன் விசாரித்தான். சொன்னேன்.
அவன் நல்ல ஐடியா சொன்னான்.
ஒரு வருச காலண்டர்ல
எந்த ராசிக்கு நல்லதா போட்டிருக்கோ
அந்த ராசிக்கு ஏத்த மாதிரியே
வருசா வருஷத்துக்கும்
பேர மாத்திக்க

காலையிலேயே மழையென்று
நொந்து கொண்டார்கள்
மகிழ்ச்சியில் குழந்தைகள்

இப்படியும் எழுதலாம் என்பதற்காக சில

எல்லாவற்றிற்கும்
தீர்வுகள் கிடைக்கிறது
நண்பர்களிடம்

கால நேரம்
எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான்
மகிழ்வில் இருக்கிறது வாழ்க்கைகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக