அக்டோபர் 24, 2014

வழி தவறிய...

வழி தவறி வந்திருக்கிறது
எப்போது அதன் இடம் சேரும்
நத்தை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக