டிசம்பர் 08, 2014

துப்பாக்கியிருந்தும்... பயம்!

துப்பாக்கியிருந்தும்
பயத்தோடு காவல்துறையினர்
நடுவில் விலங்கோடு திருடன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக