டிசம்பர் 31, 2014

கற்பழித்துவிட்டுக்கூட போ! கொலை செய்துவிடாதே!! (பெண்ணியம்)

ஒரு வேளை…
கற்பழித்துவிட்டுக்கூட போ!
கொலை செய்துவிட்டுப் போய்விடாதே.
அதை
விபத்தென்று
நாங்கள் பெண்ணியம் பேசி
அவளை
மீட்டுவிடுவோம்; மீண்டிடுவாள்.
மீண்டும் சொல்கிறேன்…
கற்பழித்துவிட்டுக்கூட போ!
கொலை செய்துவிட்டுப் போய்விடாதே.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக