ஜனவரி 02, 2015

பார்வை குறையா? என் குறையா? (பெண்ணியம்)

அலுவலகத்தில் கொஞ்சம்
பயணவேலையில் கொஞ்சம்
தெருவில் கொஞ்சம்
பார்வைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம்
நான்
இடுப்புக்குக் கொஞ்சம்
கீழிறக்கிக் கட்டும் சேலையால்
வித்தியாசமாக இருக்கிறதாம்.
தோழிகளே சொல்கிறார்கள்
சரி நீங்களே சொல்லுங்கள்
அவர்களின்
பார்வை குறையா? என் குறையா?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக