ஜனவரி 08, 2015

கற்பையே இழந்திருக்கலாம்! (பெண்ணியம்)

அவன்
விரலும் பார்வையும்கூட
என்மேல் தவறாகப் பட்டிருக்காது!
காதலில் தோற்ற
கட்டியவன் சந்தேகப் படுகின்றான்
என்னவெல்லாமோ செய்திருப்போமோவென்று.
இதற்கு நான்
அவனிடம்
கற்பையே இழந்திருக்கலாம்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக