ஜூன் 23, 2015

காவல்பொம்மை

ஆற்று வெள்ளம்
தென்னங்கீற்றில் போகிறது
காவல்பொம்மை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக