அக்டோபர் 26, 2015

சிவப்புத்தும்பியொன்று...

சிவப்புத்தும்பியொன்று
பசுமையாகப் பறக்கிறது…
புல்நுழைத்தக் குறும்பால்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக