நவம்பர் 18, 2015

பீடு அன்று... என்று?

“பீடு அன்று” என்றவள்
எரிக்க மட்டும் அழைத்தாள்

காய்கதிர்ச் செல்வனே…!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக