நவம்பர் 23, 2015

ஆளும் கட்சிக்கொடியின் வண்ணம்

மணல் கொள்ளைபோகும்
வண்டி மாடுகளின் கொம்புகளில்…
ஆளும் கட்சிக்கொடியின் வண்ணம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக