ஜனவரி 14, 2016

'உள்ளாடையா? மேலாடையா?'

அந்தப் பாடல்காட்சி
அழகாயிருந்தது…
'உள்ளாடையா? மேலாடையா?'


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக