மார்ச் 23, 2016

அம்மாவுக்குப் படிக்கத் தெரியாது!

செய்தித்தாள் கொண்டு வரும்
என் குழந்தையிடம்
தினமும் சொல்கிறேன்...
“அம்மாவிடம் கொடு படிக்கட்டும்”
தவறாமல் சொல்கிறது குழந்தை -
“அம்மாவுக்குப் படிக்கத் தெரியாது!”
இத்தனைக்கும் அம்மா 
அரசு ஊழியர்!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக