மே 31, 2016

இதுதான் ஹைக்கூ...

பழுதடைந்த கட்டுமரம்
சாந்தமாக அசைந்து வருகிறது
தக்கை
 -எஸ். நாகலிங்கம்
தக்கை - என்பதற்குப் பதிலாகச் சிறு திருத்தம் கொண்டு இதை சென்ரியுவாகப் படைக்கலாம். மூன்றாவது அடி  இறந்த மீனவன் சடலம்” என்று எழுதினால் பன்முகம் பெறுவதைக் காணமுடியும். தக்கை என்பது கடலில் அரிதுதானே?
‘‘பழுதடைந்த கட்டுமரம்
சாந்தமாக அசைந்து வருகிறது
இறந்த மீனவன் சடலம்
’’
-இப்போது பாருங்கள்...மீனவன் உயிருக்கு எவ்வாறு போராடியிருப்பான். பழுதடைந்த படகும், அவன் உடலும் சாந்தமாக - உயிரற்று வருவதற்கும் பொருந்தி மீனவர்களின் துயரையும் சித்திரிப்பதாய் அமைந்திருக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக