ஜூன் 02, 2016

இதுதான் ஹைக்கூ

ஆடுகின்றன
நரியின் இரண்டு பற்கள்
கழுத்து டாலரில் -
Jothi Jothi
-இது ஹைக்கூவா? சென்ரியுவா? சென்ரியுதான். முதல் இரண்டு அடியில் வரும் நரியை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது ஹைக்கூ. மூன்றாவது அடியை நோக்கினால் அது சென்ரியுவாக மாறி விடுகின்றது. 1. பெரும்பாலும் நரியை வேட்டையாடித்தான் பல் எடுக்கிறார்கள். வயதாகி இறந்த பின்னர் அல்ல. மிருக வதை அது. தடுக்க வேண்டும். 2.ஒரு மூடநம்பிக்கையின் காரணமாகவே அதனை அணிகிறார்கள். பேய் பிடிக்காதாம். இந்த எள்ளல்களை உள்ளடக்கமாகவும் மறைமுகமாகவும் வெளிப்படுத்துவதால் இது சென்ரியு வகைமையில் சேரும்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக