ஜூன் 24, 2016

பச்சைக்குதிரை

புன்னை மரத்தின்கீழ்
தலைமேல் விழுந்த பூ; இறங்கும்
கழுத்து வழியே எறும்பு

இருந்ததை எடுத்து
இல்லாத இடத்தில் சேர்த்தும்
பல்லாங்குழியிலும் தோல்வி

இனிப்பு நிறைந்த உலகின்
தனி வீட்டிலிருந்து வெளியேறுகிறது
மாம்பழ வண்டு

குனிடா…. மரியாதை இல்லாம…
டேய்… குனிடா… சீக்கிரம்…
பச்சைக்குதிரை

அடுக்கியது சரிய…
மீண்டும் அடுக்கியது சரிகிறது
ஏழுகல் ஆட்டம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக