ஜூலை 04, 2016

பழமொன்ரியு... கூழானாலும் குளித்து...

குளித்தப்பின் பார்த்தேன்
சுத்தமாயிருந்தது…
சட்டியிலிருந்த கூழ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக