மார்ச் 15, 2017

அதே இனிப்பு, பழம்

அதே இனிப்பு, பழத்துடன்
செல்கிறது...
எல்லா விருந்திலும் பாட்டி - ம.ரமேஷ்
சிறுவிளக்கம்: இரண்டாவது அடியில் செல்கிறார் அல்லது செல்லும் என்று உயர்திணையில் வருவதுதான் சிறப்பு. அது கருதினும் இவ்வாறு எடுத்துச் செல்லும் பாட்டி, தாத்தாக்களை நாம் போவுதுபாரு என்று பண்பாடின்றித்தான் சொல்கிறோம் என்பதால் எழுதப்பட்டது. “அதே” என்ற சொல் தேவைதான். விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் வாழை, லட்டு அல்லது ஜாங்கிரி என்பனதான் வைக்கப்படுகிறது (கிராமமாக இருக்கலாம் எனவும் யுகிக்கலாம்). குழந்தைகள் இதனை சலிப்பின்றி சாப்பிடும்... என்பதால் பேரனுக்கோ பேத்திக்கோ இருவருக்குமோ எடுத்துச் செல்கிறார். அப்படியென்றால் அந்தப் பாட்டி வீட்டில்தான் இருக்கிறார்... “அதே இனிப்பு, பழத்துடன் / செல்கிறது..." என்பதால் சுப நிகழ்ச்சி ஏதேனும் தடைபட ஏற்றிக் கொண்டு வந்த வண்டி திரும்பவும் செல்கிறதா.... இன்னும் சொல்லிக்கொண்டு போகலாம்....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக