செப்டம்பர் 26, 2017

குளத்தில் ஒரு நிலா - ஹைக்கூ விளக்கம்

தளும்பும் குளம்
தவிக்கும் மனம்
தள்ளாடும் நிலா
-செல்லம்பாலா @ தி.ஞானபாலன்

சிறு விளக்கம் இதற்கு. பூக்களால் நிரம்பியிருக்கிறது குளம். அதைப் பறிக்கத் துடிக்கிறது மனம் - காதலிக்குத் தரவா? கடவுளுக்குச் சூட்டவா என்றுதான் தெரியவில்லை. தள்ளாடும் நிலா. அப்படியென்றால் இரவில் பூப் பறிக்க சென்றிருக்கிறார். இரவில் அந்தக் குளத்தருகில் என்ன வேலை. சங்க இலக்கியம் சொல்லவது போல இரவுக்குறியாக இருக்க வேண்டும். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் காமம் தீர்ந்தபின் அந்த பெண் தள்ளாடியும் சென்றிருக்கக்கூடும்... இன்னும் சொல்லலாம் ஆனா மாட்டேன்... 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக