நவம்பர் 22, 2017

கற்புத் தாழ்பாள் - கஸல்

இறைவா!
உன்னைக் கண்டபின்
கற்புத் தாழ்பாளை
கனமாய்ப் போட்டிருந்தும்
அவள்

ஒரு எளிய புன்னகையினாலேயே
திறந்து விட்டாளே?

எந்தத் 
தேவதையின் பிரார்த்தனை
உன்னை
என்னிடமிருந்து பிரித்திருக்கும்


சாமியின் 
பாதத்தில் விழுவதுபோல்
உன் காலில் விழுகிறேன்
வா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக